Büyükdere cd.Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:9 Levent/Beşiktaş-İSTANBUL | 0212-2815261

Ülkemiz insanın tasarruflarının en büyük bölümünün gayrimenkullerden oluştuğu göz önünde bulundurulduğunda inşaat sektörüne profesyoneller eliyle yönetilen kurumsal sermayenin girebilmesi büyük önem arzetmektedir. Uzun vadeli konut finansmanının uygulanabilir hale gelmesi ve sektöre kurumsal sermaye girişini sağlayan GYO’ların, yeni sermaye piyasası aracı olarak piyasalarda daha etkin bir rol oynaması beklenmektedir. Özderici GYO hisse senetlerinin %49,09’lük kısmı borsada işlem görmektedir. Ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
250.000.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı
250.000.000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı Sermayedeki Payı(TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
ALİ UĞUR ÖZDERİCİ 63.653.192,05 25,46 25,46
AHMET ÖZDERİCİ 63.653.061,21 25,46 25,46
DİĞER 122.693.746,74 49,08 49,08
Toplam 250.000.000,00 100,00 100,00